+48 609 771 335

+48 91 831 46 93

Oferta

Czym się zajmujemy

Łukasz Atamańczuk

Właściciel firmy

Od momentu założenia firmy w 2011 r. rozwijamy i realizujemy – elektrownie wiatrowe oraz wielkoskalowe elektrownie słoneczne na terenie Polski o łącznej mocy ok. 520 MW.

Działamy jako odpowiedzialny, doświadczony partner posiadaczy nieruchomości, instytucji, inwestorów i właścicieli firm, koncentrując się szczególnie na instalacjach fotowoltaicznych. Elastycznie angażujemy się wszędzie tam, gdzie nasza pomoc jest potrzebna – oferując indywidualne usługi jednostkowe (np. doradztwo, projektowanie i rozwój, zarządzanie budową) lub kompleksowe pakiety all inclusive.

Misją firmy jest ochrona środowiska poprzez rozwój energetyki odnawialnej w naszym kraju.

Poza projektami, które sami rozwijamy, nabywamy projekty znajdujące się na różnych etapach zaawansowania. Dokonujemy analiz oraz konkretyzujemy potrzeby, aby projekty te ukończyć z powodzeniem. Nasza siła tkwi w kompleksowym, technicznym, ekonomiczno-finansowym i prawnym due diligence. Docelowo spółka SGE sp. z o.o. chciałaby się stać niezależnym dostawcą energii odnawialnej.

Dla Rolników

Firma zainteresowana jest wydzierżawieniem gruntów rolniczych o pow. od 1 ha lub większej, nieosłoniętej przez budynki i drzewa, o klasie IV, V lub VI. Proponujemy roczny czynsz dzierżawny w kwocie od 16.000 zł (do negocjacji) za każdy ha gruntu przeznaczonego pod budowę farmy fotowoltaicznej. Po przesłaniu danych kontaktowych właściciela, numeru działki, nazwy obrębu oraz nazwy gminy dokonujemy weryfikacji działki i proponujemy stawkę czynszu. Każdą działkę oceniamy indywidualnie. W razie pozytywnego wyniku analizy skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia się na spotkanie. Proszę wypełnić formularz lub wysłać powyższe informacje na adres e-mail: anna@atamanczuk.com

Dla Deweloperów

Nasza firma poszukuje gotowych lub w trakcie dewelopingu projektów naziemnych farm fotowoltaicznych o mocy od 1 MW do 10 MW położonych na terenie całego kraju. W razie zainteresowania sprzedażą projektu prosimy o kontakt telefoniczny: Prezes Zarządu Łukasz Atamańczuk, 606 574 844 lub mailowy: lukasz@atamanczuk.com

Dla Inwestorów

Projektowanie
Pomożemy Ci kompleksowo przygotować projekt naziemnej farmy fotowoltaicznej tj. od momentu zawarcia umowy dzierżawy, przez uzyskanie warunków przyłączenia, aż po uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

Zarządzanie procesem budowlanym
Zarządzamy w sposób kompleksowy procesem budowlanym naziemnych wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych. Doradzamy pod względem prawnym oraz technicznym w całym tym procesie. Wspieramy naszych klientów przy zakupie komponentów instalacji fotowoltaicznej oraz w wyborze firm wykonawczych – współpracujemy w tym zakresie ze sprawdzonymi i rzetelnymi firmami.

Łukasz Atamańczuk

Właściciel firmy

Od momentu założenia firmy w 2011 r. rozwijamy i realizujemy – elektrownie wiatrowe oraz wielkoskalowe elektrownie słoneczne na terenie Polski o łącznej mocy ok. 520 MW.

Działamy jako odpowiedzialny, doświadczony partner posiadaczy nieruchomości, instytucji, inwestorów i właścicieli firm, koncentrując się szczególnie na instalacjach fotowoltaicznych. Elastycznie angażujemy się wszędzie tam, gdzie nasza pomoc jest potrzebna – oferując indywidualne usługi jednostkowe (np. doradztwo, projektowanie i rozwój, zarządzanie budową) lub kompleksowe pakiety all inclusive.
We wszystkich działaniach kierujemy się następującą dewizą: wysoka jakość w uczciwej cenie – solidnie i bez komplikacji.

Poza projektami, które sami rozwijamy, nabywamy projekty znajdujące się na różnych etapach zaawansowania. Dokonujemy analiz oraz konkretyzujemy potrzeby, aby projekty te ukończyć z powodzeniem. Nasza siła tkwi w kompleksowym, technicznym, ekonomiczno-finansowym i prawnym due diligence. Docelowo spółka SGE sp. z o.o. chciałaby się stać niezależnym dostawcą energii odnawialnej.

Dla rolników

Wynajmij swoją działkę i zarabiaj!

Opisz swoją działkę. Przeanalizujemy jej potencjał i przedstawimy ofertę.

Czy na obszarze, na którym leży działka jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Czy w pobliżu działki jest linia średniego napięcia?

Droga dojazdowa do działki:

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy sami Państwo budują farmy? Czy mają jakąś firmę która się tym zajmuje?
Zarządzamy budową tj. jesteśmy Generalnym Wykonawcą i dobieramy firmy wykonawcze do poszczególnych zadań. Firma zatrudnia specjalistów i menadżerów, którzy zażądają procesem budowlanym i prowadzi nadzór nad poszczególnymi etapami budowlanymi.
Jakie są warunki terenowe, żeby farma mogła na nim powstać?
Minimalna powierzchnia ok. 1 ha, teren niezalesiony, niezacieniony. Klasa gruntu: 4,5,6. Brak Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego lub posiadający zapisy pozwalające na lokalizowanie farm fotowoltaicznych. Linia średniego napięcia w bliskiej okolicy działki.
Jaką stawkę oferują Państwo za rok dzierżawy (tys/ha/rok). Na jaki miesięczny dochód może liczyć klient z tytułu dzierżawy?

16.000 zł za hektar (do negocjacji) – każdy przypadek analizujemy indywidualnie.

Na jaki okres (ile lat) podpisywana jest umowa? Zawsze na 29 lat?
Na 29 lat i 11 miesięcy, co do zasady. W przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 30 lat kodeks nakazuje takie umowy traktować jako umowy na czas nieokreślony, a takie umowy można wypowiedzieć w każdym czasie na koniec roku kalendarzowego. My zawieramy umowy na czas określony tj. 29 lat i 11 m a rolnik może ją rozwiązać, tylko w sytuacji, gdy nie zapłacimy czynszu lub używamy grunt na inny cel niż budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej.
O jakiej mocy tworzą Państwo farmy fotowoltaiczne.
Przygotowujemy i budujemy PV od 1 MW wzwyż bez ograniczeń. Każdy grunt badamy indywidualnie, a moc PV ustalamy w oparciu o dostępny teren oraz jakość infrastruktury energetycznej w terenie. Wyprodukowany prąd musimy przesłać do odbiorców liniami energetycznymi należącymi do właściwego operatora sieci np. ENEA, ENERGA, PGE, Tauron (zależy od regionu), musi więc być techniczna możliwość przyłączenia naszej PV do sieci, a następnie przesłania prądu przez istniejące w terenie kable energetyczne. Ustalamy, więc w pierwszej kolejności dostępne możliwości przesyłowe, a następnie dostosowujemy moc PV do tych możliwości.
Czy zajmujecie się wszystkimi formalnościami przy podpisywaniu umów (treści umów/dzierżaw itp.)?
Tak, bierzemy wszystkie kwestie na siebie. Właściciela nic nie interesuje i za nic nie płaci. WAŻNE – czynsz dzierżawny płacimy od momentu rozpoczęcia budowy. W trakcie przygotowania formalności dla farmy fotowoltaicznej celem uzyskania pozwolenia na budowę (czynności przed rozpoczęciem budowy) właściciel posiada grunt, pobiera dopłaty do gruntu i go użytkuje. Czasami godzimy się na tzw. opłatę rezerwacyjną za ten okres, ale dotyczy gruntów dla nas bardzo atrakcyjnych.
Czy są jakieś gwarancje związane z finansowaniem?

Urząd Regulacji Energetyki przeprowadza raz w roku aukcję na zakup energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Aby stanąć do aukcji trzeba mieć gotowy projekt w sensie formalno-prawny tj. pozwolenie na budowę PV. Inwestor, który wygrywa aukcję ma gwarancje ceny sprzedaży energii elektryczne z PV przez kolejnych 15 lat. Cena jest co roku waloryzowana o wskaźnik inflacji. W oparciu o tą stałą cenę buduje się model biznesowy i rozpoczyna się proces budowy. Wytwórca musi wybudować instalację w ciągu 24 miesięcy od dnia wygrania aukcji. W tym roku aukcje odbędą się 3 grudnia dla instalacji do 1 MW.

Kontakt

+48 91 831 46 93

+48 609 771 335

anna@atamanczuk.com

Solar SGE sp. z o.o. sp. k.
ul. Bolesława Śmiałego 15/8
70-351 Szczecin