+48 609 771 335

+48 91 831 46 93

Farmy
fotowoltaiczne

Kompleksowe inwestycje

Firma

Czym zajmuje się SOLAR SGE

Założycielem firmy Solar SGE Sp. z o.o Sp. K. oraz osobą odpowiedzialną za bieżącą działalność Spółki jest mec. Łukasz Atamańczuk – doświadczony radca prawny oraz menadżer działający od 13 lat w branży energetyki odnawialnej w Polsce.

Działalnością Solar SGE oraz powiązanych z nią spółek celowych jest rozwój wielkoskalowych projektów elektrowni fotowoltaicznych, głównie na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego.

Prezes spółki Solar SGE sp. z o.o. sp. k. jest Wiceprezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaikiwww.stowarzyszeniepv.pl Stowarzyszenie wspiera rozwój wielkoskalowej energetyki słonecznej jako czystego źródła energii. Stowarzyszenie działa na rzecz zwiększenia politycznej i społecznej świadomości w zakresie fotowoltaiki, a także wspiera tworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego dla tego dynamicznie rozwijającego się w Polsce sektora.

Łukasz Atamańczuk

Właściciel firmy

Dla rolników

Wynajmij swoją działkę i zarabiaj!

Opisz swoją działkę.
Przeanalizujemy jej potencjał i przedstawimy ofertę.

Czy na obszarze, na którym leży działka jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Czy w pobliżu działki jest linia średniego napięcia?

Droga dojazdowa do działki:

Jak to działa

Realizacje od początku do końca

1

Umowa

Umowa dzierżawy na okres 29 lat i 11 miesięcy

2

Projekt

W czasie trwania umowy dzierżawy właściciel korzysta z gruntu jak dotychczas, a my w tym czasie przygotowujemy formalności związane z uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej. Czas trwania etapu około 12-16 miesięcy.
3

Finansowanie

Bierzemy udział w Aukcji organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki na sprzedaż energii elektrycznej, w ramach której, w razie jej wygrania, Państwo gwarantuje nam stałą cenę na energię wyprodukowaną z naszej instalacji – stabilność finansowa inwestycji.
Czas trwania etapu – około roku, w zależności od terminu Aukcji. Aukcje odbywają się raz w roku.

4

Budowa

Ustalamy z Tobą moment rozpoczęcia budowy i przystępujemy do budowy. Okres trwania etapu do 4 miesięcy w zależności od skali inwestycji. Przed przystąpieniem do budowy Inwestycji na Twojej działce musimy poczekać ok. 14 miesięcy na wybudowanie przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej przyłącza do którego przyłączymy nasza instalację.

Portfolio

Ostatnie realizacje

Od momentu założenia firmy w 2011 r. rozwijamy i realizujemy – elektrownie wiatrowe i słoneczne na terenie Polski o łącznej ok. 520 MW mocy wytwórczej z odnawialnych źródeł energii.

Działamy jako odpowiedzialny, doświadczony partner posiadaczy nieruchomości, instytucji, inwestorów i właścicieli firm, koncentrując się szczególnie na instalacjach fotowoltaicznych. Elastycznie angażujemy się wszędzie tam, gdzie nasza pomoc jest potrzebna – oferując indywidualne usługi jednostkowe.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy sami Państwo budują farmy? Czy mają jakąś firmę która się tym zajmuje?
Zarządzamy budową tj. jesteśmy Generalnym Wykonawcą i dobieramy firmy wykonawcze do poszczególnych zadań. Firma zatrudnia specjalistów i menadżerów, którzy zażądają procesem budowlanym i prowadzi nadzór nad poszczególnymi etapami budowlanymi.
Jakie są warunki terenowe, żeby farma mogła na nim powstać?
Minimalna powierzchnia ok. 1 ha, teren niezalesiony, niezacieniony. Klasa gruntu: 4,5,6. Brak Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego lub posiadający zapisy pozwalające na lokalizowanie farm fotowoltaicznych. Linia średniego napięcia w bliskiej okolicy działki.
Jaką stawkę oferują Państwo za rok dzierżawy (tys/ha/rok). Na jaki miesięczny dochód może liczyć klient z tytułu dzierżawy?

16.000 zł za hektar (do negocjacji) – każdy przypadek analizujemy indywidualnie.

Na jaki okres (ile lat) podpisywana jest umowa? Zawsze na 29 lat?
Na 29 lat i 11 miesięcy, co do zasady. W przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 30 lat kodeks nakazuje takie umowy traktować jako umowy na czas nieokreślony, a takie umowy można wypowiedzieć w każdym czasie na koniec roku kalendarzowego. My zawieramy umowy na czas określony tj. 29 lat i 11 m a rolnik może ją rozwiązać, tylko w sytuacji, gdy nie zapłacimy czynszu lub używamy grunt na inny cel niż budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej.
O jakiej mocy tworzą Państwo farmy fotowoltaiczne.
Przygotowujemy i budujemy PV od 1 MW wzwyż bez ograniczeń. Każdy grunt badamy indywidualnie, a moc PV ustalamy w oparciu o dostępny teren oraz jakość infrastruktury energetycznej w terenie. Wyprodukowany prąd musimy przesłać do odbiorców liniami energetycznymi należącymi do właściwego operatora sieci np. ENEA, ENERGA, PGE, Tauron (zależy od regionu), musi więc być techniczna możliwość przyłączenia naszej PV do sieci, a następnie przesłania prądu przez istniejące w terenie kable energetyczne. Ustalamy, więc w pierwszej kolejności dostępne możliwości przesyłowe, a następnie dostosowujemy moc PV do tych możliwości.
Czy zajmujecie się wszystkimi formalnościami przy podpisywaniu umów (treści umów/dzierżaw itp.)?
Tak, bierzemy wszystkie kwestie na siebie. Właściciela nic nie interesuje i za nic nie płaci. WAŻNE – czynsz dzierżawny płacimy od momentu rozpoczęcia budowy. W trakcie przygotowania formalności dla farmy fotowoltaicznej celem uzyskania pozwolenia na budowę (czynności przed rozpoczęciem budowy) właściciel posiada grunt, pobiera dopłaty do gruntu i go użytkuje. Czasami godzimy się na tzw. opłatę rezerwacyjną za ten okres, ale dotyczy gruntów dla nas bardzo atrakcyjnych.
Czy są jakieś gwarancje związane z finansowaniem?

Urząd Regulacji Energetyki przeprowadza raz w roku aukcję na zakup energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Aby stanąć do aukcji trzeba mieć gotowy projekt w sensie formalno-prawny tj. pozwolenie na budowę PV. Inwestor, który wygrywa aukcję ma gwarancje ceny sprzedaży energii elektryczne z PV przez kolejnych 15 lat. Cena jest co roku waloryzowana o wskaźnik inflacji. W oparciu o tą stałą cenę buduje się model biznesowy i rozpoczyna się proces budowy. Wytwórca musi wybudować instalację w ciągu 24 miesięcy od dnia wygrania aukcji. W tym roku aukcje odbędą się 3 grudnia dla instalacji do 1 MW.

Kontakt

+48 91 831 46 93

+48 609 771 335

anna@atamanczuk.com

Solar SGE sp. z o.o. sp. k.
ul. Bolesława Śmiałego 15/8
70-351 Szczecin

Blog

Artykuły o fotowoltaice

Na co zwrócić uwagę przy budowie farmy fotowoltaicznej 1 MW?

Na co zwrócić uwagę przy budowie farmy fotowoltaicznej 1 MW?

Branża fotowoltaiczna rozwija się bardzo prężnie. Decydując się na budowę farmy fotowoltaicznej, musisz zwrócić uwagę na bardzo wiele aspektów. Dlaczego? Bo jeżeli przeoczysz niektóre zapisy czy wytyczne dla terenu to Twoja farma, okaże się jedną wielką klapą. Sprawdź...

czytaj dalej